جایگاه های سوخت سراب و آخرین سهمیه های ۷۰۰ تومانی

هجوم بی سابقه صاحبان خودروهای عمومی به جایگاه های عرضه سوخت سراب در آخرین ساعات روز سه شنبه و مردمی که با گالن و حتی تانکر به جایگاه ها مراجعه کرده بودند می توانست خطرات بزرگی به همراه داشته باشد..

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.