علی امینی جودوکار نوجوان شهرستان سراب که در مسابقات کشوری مقام نخست را بدست آورده بود با استقبال اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب و هیئت جودو سراب به شهر خود بازگشت به گزارش صدای سراب ،  علی امینی نوجوان جودوکار سراب  که قبل از این با درخشش در مسابقات بین المللی آذبایجان و مسابقات ...
تاریخ مخابره: یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵  |  زمان: ۱۰:۲۴ ق.ظ  | شماره خبر: 40495