رییس اداره مخابرات شهرستان سراب با ابراز تاسف از اینکه ضریب نفوذ اینترنت در شهرستان پایین تر از مقدار استانی است تصریح کرد: ضریب نفوذ اینترنت در استان ۲۰ و در سراب ۱۰ در صد است که اولویت کاری مخابرات بسترسازی روستاها برای استفاده از این خدمات است. ...
تاریخ مخابره: یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴  |  زمان: ۱۳:۱۷ ب.ظ  | شماره خبر: 7264