نیمه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی سپری شد و طی آن تولیدکنندگان بزرگ تلفن همراه در بازار رقابتی تنگاتنگ بهترین محصولات خود را عرضه کردند تا توجه بیشتری از کاربران جهانی را به خود جلب کنند. ...
تاریخ مخابره: یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵  |  زمان: ۱۶:۵۹ ب.ظ  | شماره خبر: 32143