آخرین نتایج شمارش آرای آقایان حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی، سید مصطفی میر سلیم و سید مصطفی هاشمی طبا … ...
تاریخ مخابره: جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶  |  زمان: ۲۰:۳۹ ب.ظ  | شماره خبر: 47285