Category: گردشگری

تصویری تصاویر هنری از سراب و پیرامون آن از نگاه دوربین مهدی سرابی نژاد

مهندس مهدی سرابی نژاد از جوانان مستعد در حوزه هنر عکاسی است که چندی است عکسهای وی زیبایی های خاصی به کانال های تلگرامی و فضای مجازی شهرستان داده استو…