سند روستای اله حق با امضا و مهر مظفرالدین شاه قاجار به آقای قاضی پدر بزرگ خانواده قضایی به مبلغ سه تومان پول نقد و دو خروار غله با حاشیه نقوش آب طلا

بازخوانی فرمان تاریخی ۱۳۹ ساله مظفرالدین میرزا ولیعهد در رابطه با قریه اله حق سراب بازنویس کننده: بدلی شیره جینی مهر ولیعهد مظفرالدین منشور حکمرانی بگرفت زیب و آیین از خاتم ولیعهد سلطان مظفرالدین حکم والا شد آنکه چون قریه اله حق واقعه در محال سراب ملکی جناب فضایل مآب حاجی میرزا عبد العلی قاضی از (در) باره صدمات و …

بیشتر بخوانید »

رییس اداره ارشاد سراب بر لزوم همکاری با پایگاه های خبری شناسنامه دار تاکید کرد

رییس اداره ارشاد سراب گفت:اداره کل مطبوعات استان حامی مطبوعات است و این اداره از نشریات و پایگاههای خبری شناسنامه دارحمایت کاملی می کند.

بیشتر بخوانید »

وضعیت نامناسب و اسفناک اطراف معاینه فنیشهرستان سراب در گیلک آباد

وضعیت نامناسب و اسفناک اطراف معاینه فنی واقع در راه گیلک آباد که محل دپو فضولات حیوانی است و بوی بسیار نامطبوع آسایش را از آن منطقه سلب کرده است.

بیشتر بخوانید »