تماس با ما

 

ارتباط با مدیرمسئول صدای سراب:

نام و نام خانوادگی: حسن نبات

شماره تماس: ۰۹۱۴۴۳۱۳۳۰۶

شماره تلگرام : ۰۹۳۵۹۱۰۷۷۸۷

ایمیل:hasan_nabat@yahoo.com

آدرس دفتر: شهرک گلها – انتهای کوی شهید مقصودی.