درختان از زیباترین مظاهر خلقت هستند که در دنیای پرهیاهوی بتن و آهن همچنان روح حیات و سرزندگی را به زندگی می بخشند.
راست قامتانی که نبض زمین را به تپش در می آورند، در فصل زمستان چهره تکیده و شکننده ای به خود می گیرند و آسیب پذیر تر می شود لذا برای بهره مندی از سرسبزی دوباره باید مراقبتهای لازم در طول خواب زمستانی از آنها انجام شود.
کنترل آفات و بیماریها، پوشش و حفاظت تنه درختان در برابر عوامل بیماری زا و جلوگیری از ترک خوردگی تنه درختان در فصل زمستان و یخ آب زمستانی برای مقابله با آفات از مهمترین اقداماتی است که در زمستان باید انجام شود.

امروز از دست دادن هر درخت به منزله از دست دادن تنفس در هوای پاک و سالم است، از این رو راهکار های مختلف برای حفظ ریه های تنفسی شهر باید توسط هر شهروند و هر سازمانی به طور جدی انجام پذیرد.

تجربه شکسته شدن شاخه درختان در زمان بارش برف شدید طی سال های گذشته نشان میدهد که لازم است یک پویش مردمی شکل بگیرد؛ پویشی که برای حفظ محیط زیست و نگهداری از درختان شهر باید نهادینه شود.

ماجرای تکاندن درختان از نظر کارشناسان حوزه گیاه شناسی امری مهم است. اگرچه تعدادی از این کارشناسان معتقدند که درختان در مقابل این پدیده طبیعی از خود مراقبت می کنند ولی باید در نظر گرفت بسیاری از درختانی که برای مناطق شهری انتخاب می شوند براساس موقعیت اکولوژیکی آن شهر نیست. ممکن است درختی کاشته شود که طاقت برف و بوران سنگین را نداشته باشد. قسمت شکسته شده شاخه درختان می تواند محل ورود قارچ شود و همین موضوع عمر درخت را کاهش خواهد داد که هرس دقیق و کارشناسی درختان قبل از آغاز فصل زمستان در مقاومت شاخه درختان تأثیرگذار است.

چالش درخت تکانی یک چالش خلاقانه برای حفظ درختان شهر است که باید توسط هر شهروند انجام شود. با بارش های شدید برف در زمستان درختان بسیاری آسیب می بینند در چالش درخت تکانی قرار است با کمک شهروندان مانع از شکسته شدن شاخه درختان شویم.

فلذا از شهردار محترم شهرستان سراب خواهشمندیم هر گونه همکاری های لازم در خصوص راه اندازی این پویش مردمی که به صورت ارسال عکس و در نظر گرفتن هدایا برای تشویق شهروندان قابل اجرا میباشد را با کانال های اطلاع رسانی این شهرستان داشته باشند.

با تشکر بهنام بحری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.