*🔹 فروشندگان مصنوعات ساخته شده از طلا، جواهر و پلاتین از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ به هیچ عنوان مجاز به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از اصل طلا، جواهر و پلاتین نیستند.*

*🔹 *فروشندگان طلا و جواهر فقط مجاز به دریافت ۹% ارزش افزوده از اجرت ساخت و سود واحد صنفی می باشند .*

*🔹 فروشندگان از این تاریخ ملزم می باشند جهت اطلاع مشتری در فاکتور فروش خود نرخ طلای خام ، اجرت ساخت ، سود فروشنده و مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه درج نمایند .

*🔹در صورت عدم رعایت این قانون، فروشنده باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت نموده و برابر مقررات با متخلفان رفتار خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.