جلسات شورای مسکن در شهرستان سراب به فراموشی سپرده شده و طرح ملی مسکن هنوز عملیاتی نشده است !؟ با وجود زمین های ملی در داخل شهر سراب ( از جمله چهارصد دستگاه که زیرساخت ها آماده است ) هنوز که هنوز است در مکان یابی این طرح موندن ! تا چه رسد به اجرا 😭
یک شهروند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.