سند روستای اله حق با امضا و مهر مظفرالدین شاه قاجار به آقای قاضی پدر بزرگ خانواده قضایی به مبلغ سه تومان پول نقد و دو خروار غله با حاشیه نقوش آب طلا

بازخوانی فرمان تاریخی ۱۳۹ ساله مظفرالدین میرزا ولیعهد در رابطه با قریه اله حق سراب بازنویس کننده: بدلی شیره جینی مهر ولیعهد مظفرالدین منشور حکمرانی بگرفت زیب و آیین از خاتم ولیعهد سلطان مظفرالدین حکم والا شد آنکه چون قریه اله حق واقعه در محال سراب ملکی جناب فضایل مآب حاجی میرزا عبد العلی قاضی …

بازخوانی فرمان تاریخی ۱۳۹ ساله مظفرالدین میرزا ولیعهد در رابطه با قریه اله حق سراب
بازنویس کننده: بدلی شیره جینی

مهر ولیعهد مظفرالدین
منشور حکمرانی بگرفت زیب و آیین از خاتم ولیعهد سلطان مظفرالدین

حکم والا شد آنکه چون قریه اله حق واقعه در محال سراب ملکی جناب فضایل مآب حاجی میرزا عبد العلی قاضی از (در) باره صدمات و واردات (زلزله) خالی از سکنه شده بود به مبلغ سه تومان نقد و دو خروار غله بوزن جدید بر خرابی قریه مزبوره اهدا نموده بودند اقامت موکب ظفر کوکب دهد در آب گرم سراب اقامت داشتند جناب مشارالیه در حضور مرحمت ظهور مستدعی شد در تضعیف آنجا تخفیف و موقوف بود لهذا محض ملاحظه خرابی قریه مزبوره و ایجاب منتقل مشار الیها از آنجا السویه قوی ئیل را بعدها قصبه و راس منشور و قرر دستور اشارت و مقرر میداریم که حکام و مباشرین حال و استقبال موافق است مهر مبارک خواهد ولایت شقاقی سه تومان نقد و دو خروار غله را تخفیف دانسته و اخذ و مطالبه را موقوف داند و جناب مشار الیه بلوازم و چاره گری بپردازد مقرر انکه مقرر بود بخاقان مستوفیان عظام شرح رقم مبارک را ثبت و ضبط نموده از عهده برآیند شهر صفرالحرام ۱۳۰۴

درباره‌ی modir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.