دشت سراب

به گزارش صدای سراب,سعید صلحی کارشناس ارشد جغرافیای طبیعیطی یادداشتی با عنوان دشت سراب نوشت: مقاله مختصر درخصوص چگونگی تشکیل وتحول دشت سراب دشت یک عارضه طبیعی است که باشیب کم بین دامنه های پر شیب کوهستانها وقسمت های سطح مرکزی حوضه های رسوبی وپایین کوهستان قرار دارد دشت سراب نمونه بسیارجالبی ازدشت های میان …

به گزارش صدای سراب,سعید صلحی کارشناس ارشد جغرافیای طبیعیطی یادداشتی با عنوان دشت سراب نوشت:

مقاله مختصر درخصوص چگونگی تشکیل وتحول دشت سراب
دشت یک عارضه طبیعی است که باشیب کم بین دامنه های پر شیب کوهستانها وقسمت های سطح مرکزی حوضه های رسوبی وپایین کوهستان قرار دارد
دشت سراب نمونه بسیارجالبی ازدشت های میان کوهی شمال غرب ایران مابین دو کوه ساوالان درشرق وشمال وبزقوش درجنوب واقع شده
به شمارمی رودکه در دوران سوم شکل پذیرفته ولی شکل اولیه ان پس از تکوین براثر عوامل گوناگون تحول یافته است
می توان گفت هم زمان با حرکات کوهزایی الپی درایران این منطقه بشدت تکتونیزه شده که نتیجه ان خروج ونفوذ مواد ماگمای دراین محدوده بوده است وحاصل این موادبرون ریزی مواد مذاب درونی در جایگاه ساوالان ونفوذ مواد مذاب درمحل توده بزقوش است که در حدواسط این دو گودال کنونی دشت سراب شکل پذیرفته است
دره های قزل اوزن، اجی چای، دشت سراب وقره سو بر اثر فرسایش بوجود امده اند
دردوران چهارم .کواترنر.دشت سراب تحت تاثیر عوامل بیرونی اقلیم بسیار متحول شده است
اب های روان در این زمینه نقش بسیار فعالی داشته که بر اثر ذوب یخچالهای محلی واقع در ساوالان وبزقوش تخریب شده که حاصل ان دره های به شکل شعاعی در دوتوده ساوالان وبزقوش کاملا مشهود وقابل رویت است
مواد تخریب شده از کوهستان به صورت تراس های رودخانه ای ومخروط افکنه های بسیار گسترده
باقی مانده است.
سعید صلحی کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی
تابستان ۱۴۰۰ شمسی

درباره‌ی modir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.