به گزارش صدای سراب, حسن نبات;
لطیفی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب در این جلسه گفت:نظر به تأکید بر حضور بیشتر بانوان در تمامی صحنه های ورزشی و نیز رفع تبعیض میان ورزشکاران زن و مرد و با توجه به ضرورت تقویت ارزشهای فرهنگی – اسلامی و افزایش مشارکت در سطح تصمیم گیری و همچنین ارائه الگو و تصویر شایسته از ورزش بانوان، به اهمیت نقش نواب رئیس بانوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

و ی با تشریح وظایف  نواب بانوان افزود:هرچه مشارکت بانوان در ورزش بیشتر باشد تاثیر مستقیمی بر سلامت جامعه و بالاخص سلامت خانواده ها خواهد داشت.

تدوین برنامه عملیاتی ( تقویم ورزشی ) در بخش بانوان، برنامه ریزی و تعیین نیازهای مختلف در زمینه آموزش، اجرای برنامه های فرهنگی، برگزاری اردوها و مسابقات منطقه ای، استعدادیابی، توجه به ورزش قهرمانی بانوان، حضور و شرکت مستمر در جلسات، ترویج و توسعه رشته مربوطه در قشر بانوان با رویکرد همگانی، ارائه گزارش عملکرد ماهانه و … از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.