آخرین خبرها
قدردانی رییس آموزش و پرورش سراب از اقدام خیرخواهانه یک خانواده سرابی

قدردانی رییس آموزش و پرورش سراب از اقدام خیرخواهانه یک خانواده سرابی

رئیس آموزش و پرورش از خانواده مرحوم حاج رحیم اللهوردیپور تقدیر کرد.

آقای پورصالحی، رییس آموزش و پرورش سراب، و آقای اسدی، معاون پرورشی اداره، از خانواده مرحوم شادروان حاج رحیم الهوردی پور که در اقدامی ماندگار و فرهنگ محور، اخیراً بخشی از هزینه احسان آن مرحوم را جهت مشارکت در ارتقای آموزشی منطقه به مدارس چهارگانه روستای قلعه جوق تخصیص داده بودند، تقدیر و تشکر کردند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.