آخرین خبرها
صدای مخاطب/کمک به همنوع در ایام کرونایی

صدای مخاطب/کمک به همنوع در ایام کرونایی

این روزها بیماری مهلک کرونا خانه نشینی اجباری خانواده ها رو موجب گردیده ؛اگر در ایران برخلاف سایر ممالک کمتر شاهد هجوم مردم به بازار جهت ذخیره کردن قوت و آذوقه هستیم چه بسا ناشی از وضعیت اقتصادی موجود است که آهی در بساط کسی نمانده تا به فکر فردای خود باشند. کسانی که جزء اقشار آسیب پذیر جامعه اند؛ کسانی که اندوخته ای ندارند،کارگرانی که حقوق آنها معمولا کفایت همان روز را می دهد، فاقدین بیمه، فقرا و…نان و جان و آبرو و حیثیت این گروهها در معرض تهدید است و آنها نگرانند در این روزها از کجا درآمد کسب کنند؟ چقدر وچگونه دارایی هایشان را برای امرار معاش بفروشند؟ و باقی ماجرا که نیازی به بازگو نیست .و در این بین اگرچه دولت وعده کمک های مالی به اقشار آسیب دیده داده لکن این مشوقها طوری نیستند که آنها را خانه نشین کند .
حالیه که افسرده و نگران در خانه های خود مانده ایم ، توجه به فقراء،مردمان مستاصل و بی دفاع در میان خویشاوندان، همسایگان و همنوعانی است که به دلیل فقر و تنگدستی هیچ راهی برای خانه نشینی، جزء به استقبال کرونا رفتن ندارند‌.
همه ساکنین زمین فانی شونده اند، تنها چیزی که باقی می ماند رویکردهای به سوی خدای صاحب جلال و کرامت است.مدرسه و دفترها در آخر سال بسته می شود ولی آنچه باقی می ماند سعی و کوشش آموزندگان است که زندگی پس از مدرسه آنان را رقم می زند.
امسال نوروز را به گونه متفاوت جشن بگیریم جشنی که ابدی و باقی باشد.کرونا را با یاری رسانی به بی پناهان و درماندگان به بهاری سبز و سعادت بخش در نفس خود تبدیل کنیم. نگارنده: قهرمانی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.