فرماندار شهرستان سراب در کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری:

سراب مستعد سرمایه گذاری و اشتغال هست

به گزارش صدای سراب, فرماندار شهرستان سراب در کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری گفت: کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت عظیم و پتانسیل های شهرستان باید زمینه ساز ایجاد اشتغال مولد و پایدار گردد. مهندس شکوهی ادامه داد: یکی از آسیب های اجتماعی شهرستان نبود اشتغال و تبیین و اشاعه …

به گزارش صدای سراب, فرماندار شهرستان سراب در کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری گفت: کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت عظیم و پتانسیل های شهرستان باید زمینه ساز ایجاد اشتغال مولد و پایدار گردد.

مهندس شکوهی ادامه داد: یکی از آسیب های اجتماعی شهرستان نبود اشتغال و تبیین و اشاعه فرهنگ سرمایه گذاری است که باید به این موارد به صورت جدی پرداخته شود.

فرماندار سراب اضافه کرد: باید توجه جدی به معضل بیکاری توسط اعضا و ادارات شهرستان شود چرا که شهرستان سراب استعداد لازم برای ایجاد فرصت های شغلی دارد.

فرماندار شهرستان سراب رجوع به قانون بودجه سال ۹۶ جهت جذب تسهیلات و ایجاد فرصت های اشتغال زایی مخصوصا در حوزه روستایی را برای رؤسای دستگاه های اجرایی لازم و ضروری دانست و بازنگری و مرور هسته های کلیدی سند تدبیر و توسعه شهرستان و تدوین اهداف بر اساس هسته های کلیدی را پراهمیت خواند.

فرماندار سراب بر لزوم گردآوری مزیت ها و قابلیت های سرمایه گذاری در شهرستان به صورت جامع و مدون تأکید کرد و آن را جزو اهداف اولویت دار شهرستان قلمداد کرد.

در این کار گروه برخی از اعضا که شامل رؤسای ادارات و بانک ها بودند گزارشی از میزان و نحوه تسهیلات در جهت اشتغال زایی ارائه دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.