اعلام رضایت رییس دادگستری سراب از عملکرد مثبت اداره ثبت و اسناد سراب

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سراب در سه ماهه اول امسال مانند سال قبل در صدور اسناد مالکیت وقفی دراستان همچنان دررتبه اول هست.

به گزارش صدای سراب, مهدی شمسی در جلسه بزرگداشت هفته قوه قضاییه با تشریح عملکرد دادگستری وتقدیرازرتبه های بدست آمده از عملکرد اداره ثبت اسناد واملاک سراب در بخشهای صدور اسناداملاک, وقفی واملاک دولتی ومنابع طبیعی واسناد مالکیت روستایی یاد کرد.

گفتنی است اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سراب در سه ماهه اول امسال مانند سال قبل در صدور اسناد مالکیت وقفی دراستان همچنان دررتبه اول هست.

سال ۹۵ به تعداد۴۲۵۰ جلدسند مالکیت ودر سه ماهه ۹۶ به تعداد۸۵۰جلدسند درشهرستان سراب صادر شده و درخصوص تعداد عملیات بازداشت اسناد مالکیت درسال ۹۵ بتعداد۷۴۰ مورد و درسه ماهه سال۹۶ بتعداد۲۰۰ مورد بازداشت سند صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.