آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

آخرین نتایج شمارش آرای آقایان حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی، سید مصطفی میر سلیم و سید مصطفی هاشمی طبا …

آخرین نتایج شمارش آرای آقایان حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی، سید مصطفی میر سلیم و سید مصطفی هاشمی طبا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.