آخرین خبرها

پخش آنلاین شبکه های استانی صدا و سیما

شبکه های استانی

پخش زنده شبکه باران (گیلان)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Rasht.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Rasht.jpg


پخش زنده شبکه افلاک (لرستان)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Khorram%20Abad.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه آبادان (خوزستان)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Abadan.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه اهواز (خوزستان)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Ahvaz.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Ahvaz.jpg


پخش زنده شبکه ایلام

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Ilam.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه البرز

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Alborz.png
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه اصفهان

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo//Esfehan.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo//Esfehan.jpg


پخش زنده شبکه تبرستان (مازندران)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Sari.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه کرمان

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Kerman.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه زاگرس (کرمانشاه)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Kermanshah.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه کیش

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Kish.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه مهاباد

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Mahabad.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه خراسان رضوی

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Mashhad.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه آذربایجان غربی

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Oromiyeh.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه قزوین

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Qazvin.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه نور

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Qom.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه کردستان

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Sanandaj.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه سمنان

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Semnan.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه جهان بین (چهار محال بختیاری)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Shahre%20Kord.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه فارس

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Shiraz.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Shiraz.jpg


پخش زنده شبکه سهند (آذربایجان شرقی)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Tabriz.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Tabriz.jpg


پخش زنده شبکه دنا (کهگیلویه و بویر احمد)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Yasooj.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه تابان (یزد)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Yazd.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه هامون (سیستان و بلوچستان)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Zahedan.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه اشراق (زنجان)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Zanjan.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه سینا (همدان)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Hamedan.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه سبز (گلستان)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Gorgan.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه بوشهر

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Boshehr.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه اترک (خراسان شمالی)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Bojnord.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه خلیج فارس (بندر عباس)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Bandar%20Abbas.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه سبلان (اردبیل)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Ardebil.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه آفتاب (مرکزی)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Arak.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png


پخش زنده شبکه خاوران (خراسان جنوبی)

http://247-365.ir/wp-content/pic/tv_logo/Birjand.jpg
http://247-365.ir/tv/vlc.png     http://247-365.ir/tv/wmp.png

نکته ها:
۱٫ برای دانلود نرم افزار مورد نیاز(VLC پلیر) از قسمت نرم افزار های کاربردی استفاده کنید.
۲٫ وب سایت ۳۶۵-۲۴۷ تنها مسئولیت به اشتراک گذاری این شبکه ها در یک مکان را بر عهده داشته و مسئولیتی در قبال قطع و وصل شدن، به طور کامل قطع شدن و یا تغییر سرور توسط فرستنده را ندارد.
۳٫ برای قرار دادن شبکه ها در وبلاگ یا وب سایت: با کپی کردن کد داخل کادر Embed URL و قرار دادن آن در قسمت HTML پست های خود به راحتی شبکه ها را مشاهده کنید.

منابع
وب سایت هر شبکه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.