Month: تیر ۱۴۰۱

رییس دادگستری شهرستان سراب خبرداد:با اعلام رضایت اولیای دم ، دو نفر در شهرستان سراب از قصاص رها شدن

رییس دادگستری شهرستان سراب گفت: امنیت مردم در تمام زمینه ها خط قرمز دستگاه قضاست، ابراز داشت: دستگاه قضا هیچ مسامحه ای در این مورد با مجرمین نداشته و نخواهد…