Month: دی ۱۴۰۰

” ایشتار “

  در دومین نامه ای که از سراب به نینوا ارسال شد، کاملا روشن بود کاهنان معابد لنجوان و وینی قصد دارند پای قشون آشور را به منطقه باز کنند.پادشاهان…

رییس نظام پرستاری شهرتان سراب: کرونا شناخت متقابلی بین مردم و پرستاران ایجاد کرد

رییس نظام پرستاری شهرستان سراب در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه سراب گفت: از همان آغاز کرونا، بسیج، مردم و روحانیون و حتی خانواده ها با تبدیل منازل…