یادداشت

مقاله در مورد اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال

چنانچه‌ این‌ کار با تسهیلات‌ و هدایت‌ مناسب‌ همراه‌ باشد، در کوتاه‌مدت‌ می‌تواند از یک‌ طرف‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در ایجاد مسکن‌ که‌ نیاز اکثر جوانان‌ است‌ داشته‌ باشد و ازطرف‌ دیگر در ایجاد مشاغل‌ متعدد در حوزه‌های‌ خدمات‌ و تولید بسیار موثر است‌ و کارگاهها و کارخانه‌های‌ کوچک‌ و بزرگ‌ هریک‌ به‌ سهم‌ خود می‌توانند از آن‌ بهره‌مند می‌شوند

ادامه نوشته »

مراسم سنتی نو اوستی در شهرمان در جوار تاجیار

“نو اوستی” یا سرچشمه رفتن است که یک روز بعد از چهارشنبه آخر سال با حضور خانواده های سرابی و بالاخص زنان و دختران دم بخت در کنار رودخانه ها و چشمه ها برگزار می شود. در این مراسم خانواده ها حضور یافته و بالاخص بانوان با در دست گرفتن …

ادامه نوشته »

محسن رضایی: اکنون کلید مهم است یا هزار تومانی؟

رضایی عنوان کرد: ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه مشورت به رهبری را در تدوین سیاست های معیشتی و اقتصادی به عهده داشتیم. این سیاست ها را تدوین و پس از تصویب رهبرانقلاب به دولت و مجلسی که شما انتخاب کرده اید، ابلاغ کرده ایم.

ادامه نوشته »

زخم تن اهل بیت, زخم مسمار نیست, زخم نقض پیمان و افسار گسیختگی خواص است

سیده نساء جهانیان زخم تازیانه ومسمار نیست بلکه چیزدیگری است که باید ما مسلمین درقرون معاصر خویش نباید از آن غافل شویم وآن نقض عهدوپیمان ونقض بیعت عوامانه عموم مردم وبی تفاوتی ورفاه طلبی وافسارگسیختگی و دنیاطلبی خواص است.

ادامه نوشته »

شعر زیبای ﺁﯾﺮﯾﻠﯿﻖ از علیرضا شتابی شاعر و هنرمند سرابی

ﺁﯾﺮﯾﻠﯿﻖ ﭼﮑﺪﻭﻥ ﻏﻢ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻧﯽ ﺩﻭﯾﺪﻭﻥ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺩﻥ ﺁﯾﺮﯾﻠﺪﻭﻥ ﺍِﻝ ﺳﺎﺭﺍﺳﯽ ﮐﯿﻤﯽ ﻫﺮ ﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻥ ﻫﯿﺠﺮﺍﻥ ﻗﻮﺷﯿﻼ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻻ ﻭﺭﺩﻭﻥ ﯾﺎﻭﺍﺵ ﯾﺎﻭﺍﺵ ﺍُﻭﭼﺪﻭﻥ ﯾﺎﺭﺍﻟﯽ ﺩﻭﺭﻧﺎ ﮐﯿﻤﯽ ﺁﺷﯿﺎﻧﻪ ﺩﻥ ﺩﺍﻡ ﺑﻼﺩﻩ ﻫﯿﺠﺮﻭﻭﻩ ﺗﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﯾﻠﯿﯿﻢ ﭼﯿﺮﯾﺘﻤﯿﺸﻢ ﮐﻮﻧﻮﻝ ﻗﻮﺷﻮﻧﯽ ﺁﺏ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﻥ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺑﺎﻏﻼﯾﻮﻥ ﻗﻮﻟﻮﻣﯽ ﺩﯾﻨﺠﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮ ﺁﺯ ﺍﻭﺭﮔﺸﻤﯿﺸﻢ ﺑﻮ ﺷﯿﻮﻩ …

ادامه نوشته »