Category: یادداشت

” ایشتار “

  در دومین نامه ای که از سراب به نینوا ارسال شد، کاملا روشن بود کاهنان معابد لنجوان و وینی قصد دارند پای قشون آشور را به منطقه باز کنند.پادشاهان…