Category: گزارش خبری

پشتوانه توسعه جامعه در پرتوی به رسمیت شناختن تنوع تفکر و اندیشه در آن است

فرماندار شهرستان سراب در همایش روز کارمند در خصوص جایگاه و اهمیت نیروی انسانی کارآمد گفت: نیروی انسانی در هر جامعه به منزله موتور متحرکه توسعه متوازن و پایدار محسوب…

شورای عشایری در قالب اردوی جهادی در محل ییلاق عشایر سراب برگزار شد/ عشایر سراب از دسترسی به حداقل امکانات محرومند

جلسه شورای عشایری سراب در قالب اردوی جهادی با حضور برخی از اعضای شورای اداری و مسئولین شهرستان و استان در دامنه های سبلان و در در ییلاقات عشایر سراب…