شهرستان و استان

فرماندار سراب تاکید کرد: لزوم توجه به الگوهای عملی در تبلیغ و تربیت دینی

فرماندار سراب با بیان اینکه دولت نمی‌تواند نقش محوری خانواده‌ها در تربیت و ارایه الگوهای عملی به نوجوانان را به تنهایی عهده‌دار شود، تأکید کرد: متأسفانه برخی خانواده‌ها وظایف تربیتی خود را در قبال فرزندان از دولت مطالبه می‌کنند.

ادامه نوشته »