Category: شهرستان

کمک 5 میلیارد ریالی خیرین سرابی جهت آزادی زندانیان

رییس دادگستری شهرستان سراب با بیان اینکه ۵۰۰میلیون تومان حاصل نیت خیر ،خیرین شهرستان در جشن گلریزان بود خاطرنشان کرد:یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان برای ۱۱زندانی مالی…