modir

همبستگی و حمایت مردم سراب از انقلاب 57 بی نظیر بود/ بانوان سرابی در جریان انقلاب, مردانه ایستادند/اکثر عوامل اغتشاشات اخیر فریب خورده اند

آیت الله هادی ملکوتی در بیان خاطرات از حرکت انقلابی مردم سراب در سال 57 گفت : مردم سراب و حومه آن ، هر مقداری که از توانشان بر می آمد برای انقلاب انجام داده و کوتاهی نکردند.

ادامه نوشته »