modir

امیدوارم زمانی برسد که اساس بودجه کشور ذهنیت و خلاقیت نخبگان کشور باشد

رییس دانشکده فنی سراب راه برون رفت کشور از مشکل کشور را بستن چاههای نفت کشور عنوان و ابراز امیدواری روزی برسد که بودجه کشور بر اساس ذهنیت, خلاقیت و اندیشه و نوآوری 4.5 میلیون دانشگاهی که چرخه اقتصاد و صنعت را دارند بسته شود.

ادامه نوشته »