آخرین اخبار »» 

۱ نظر درباره آیا شهرستان سراب جز شهرهای حوزه نفت و گاز میشود ؟ نماینده سراب توضیح میدهد

  1. محمد علی گفت:

    انشااله که سراب هم جز شهرهای نفت خیز باشد تا جوانان ما نیز شاغل باشند