آخرین اخبار »» 

۱ نظر درباره رفتار زشت و سخیف رئیس‌جمهور آمریکا خلاف انتظار ما نیست/ اگر نتوانستید از اروپایی‌ها تضمین قطعی بگیرید دیگر نمی‌شود برجام را ادامه داد

  1. اکبر قربانی گواشینی گفت:

    اگر مسعولان ایران شرافت ملت و کشورشان را میخواهند حفظ کنند مثل امریکا از برجام کنار بکشند و دوباره نیروگاههای اتمی را از سر بگیرند در این صورت تمام ملت ایران پشتیبان حکومت اسلام خواهند ماند و انوقت است که امریکا هیچ غلتی نخواهد توانست //// کنون که اروپا و امریکا به تعهدادشان عمل نکردند مانند ان است که ما را بازیچه و رقاص هماهنگ با طبل خود نموده اند مسعولان را نمیدانم اما ما ملت که بازیچه امریکا نیستیم که بخواهیم هردم به طبل امریکا بلرزیم و برقصیم امریکا میخواهد ۱ –حکام اسلامی ایران ساقط شود ۲ –امریکا میخواهد ایران نیروگاه اتمی نداشته باشد ۳ — امریکا میخواهد ایران موشکهای دور برد نداشته باشد ما ملت ایران عروس خیمه شب بازی امریکا نیستیم از تمام حکام و مسعولان ایران میخواهیم با تمام قدرت مثل اقای احمدی نزاد قفلها را بشکنند و دو باره به فعالیت اتمی ادامه دهند انوقت خواهید دید که ترامپ عروسک خیمه شب بازی ایران خواهد شد و با طبل ایران به رقص خواهد امد