آخرین اخبار »» 

۱ نظر درباره بهره برداری از بیمارستان سراب مهمترین رویداد سلامت در شهرستان هست

  1. سرابلي حميد گفت:

    امیدواریم. بیمارستان جدید. سوژه ای مثل سراب بافت نباشد. در چند مرحله افتتحاح کنند. و عنوان یک رویداد تاریخی قلمداد کنند. درسته سراب نیاز. شدید به بیمارستان جدید داشت. ولی باید. مهمتر از آن پروژه نفیلین را به سر انجام برسانند.